Afroductionk đã được nhồi bông cho một cuộc triển lãm trong khuôn viên trường

Cơ thể của Afroductionk sẽ chính thức sẵn sàng ra mắt vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 tại Bảo tàng Đa dạng Sinh học ở Bang Ohio.

Nhà mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều và vé vào cửa miễn phí.GetAttachmentThumbnail-2 GetAttachmentThumbnail-3Chú vịt Crested Pekin yêu quý được tìm thấy đã chết tại Mirror Lake vào ngày 27 tháng 1 năm 2016.

Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 2 năm 2016, một Afroductionk mới xuất hiện tại Mirror Lake, mặc dù afro của anh ta không ấn tượng bằng.Việc bổ sung Afroductionk sẽ đảm bảo anh ta vẫn là một phần của cộng đồng Bang Ohio trong nhiều năm tới.