Amazon đang mở một địa điểm ở Westwood để bạn không còn phải đợi một tuần cho sách giáo khoa của mình

Như thể việc nhận Amazon Prime miễn phí trong 6 tháng với các địa chỉ email UCLA của chúng tôi là không đủ, một địa điểm Amazon mới sẽ mở ở Westwood Village đối diện với Chic Fil A. Sinh viên có tư cách thành viên Prime hiện được nhận miễn phí trong ngày đối với các đơn hàng đã đặt trước đó buổi trưa, nghĩa là bạn có thể đợi đến phút cuối cùng để nhận sách giáo khoa ngay bây giờ. Theo Màu nâu hàng ngày , vị trí là một trong 21 địa điểm tương tự gần các trường đại học khác như UC Berkeley, UC Davis, và UT Austin.

Ngoài việc có thể nhận đơn đặt hàng trong ngày, người dùng Prime có thể thử nghiệm các tiện ích của Amazon bao gồm Amazon Echo, Kindle và Fire Stick. Các lợi ích khác bao gồm có thể trả lại các đơn đặt hàng của Amazon đến địa điểm ở Westwood.

Cửa hàng Amazon mới đến với Westwood trong cùng thời gian gạch và vữa Cửa hàng Amazon, tập trung bán sách và đồ điện tử Amazon, ở Thành phố Thế kỷ.làm thế nào để chỉ một cô gái đúng